Nieuwbouwplannen Update: Een Nieuw Hoofdstuk

zondag 14 januari 2024

 

Download de originele brief

Beste leden, ouders, oud-leden en geïnteresseerden,

Het is met grote vreugde dat we jullie bijpraten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze nieuwbouwplannen. Sinds het begin van de jaren 2000 is er veel gebeurd, en we willen jullie graag informeren over de nieuwste updates en toekomstige stappen die we gaan nemen.

Geschiedenis in een Notendop

In de afgelopen twee decennia ontstond bij de Nicolaasgroep de wens voor meer gebouwruimte. De gemeente erkende onze behoefte en betrok ons bij het 'Project Zuidoevers Zuidlaardermeer'. Helaas gooide de recessie van 2008 roet in het eten, waardoor de plannen van de gemeente vertraging opliepen. Nu, bijna tien jaar later, staan we op het punt om een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Een Concept Akkoord

Na intensieve gesprekken biedt de gemeente ons nu een alternatief aan. We krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de ontwikkelingen rond het surfstrand in een Natura2000-gebied. Het resultaat is een veelbelovend conceptakkoord waarbij we een stuk grond in erfpacht krijgen voor de bouw van een nieuw gebouw en een botenloods bij het surfstrandje.

gebiedstekening.png

Voorlopige Schets van het Gebied

De rode vlakken zijn het gebouw en de botenloods. Donkerbruin is een houten dek/terras. In een witte boog loopt een nieuwe dijk. Er komt een zonneweide buitendijks tussen de bruine steigers (rechts is de aanloop naar de huidige steiger) De ‘rotonde’ en boothelling komen terug. Bij de rotonde zie je een steiger voor onze boten. Verder een paar parkeerplaatsen voor ons en badgasten. Het grasgebied wordt heringericht met een sloot (lichtgroen en deel van donkergroen= drassig gebied) N.B. De oude situatie is ook hierin vaag geschetst ( lastig te zien) en de kleuren zijn verwarrend. Gras is (ook buitendijks tussen de steigers) niet overal groen ingetekend.

Wat staat ons te wachten?

Het bestemmingsplan is sinds dit jaar online ter inzage en voor reacties. Bij de verwachte vaststelling in het voorjaar kunnen we eindelijk starten met het grondwerk. Als alles volgens plan verloopt, hopen we vanaf september 2024 daadwerkelijk te beginnen met de bouw.

 

Projectgroep Nieuwbouw: Een Nieuwe Fase

Om deze volgende fase succesvol aan te pakken, hebben we jouw hulp nodig. Daarom willen we een speciale projectgroep oprichten met een zittingsperiode van 2 jaar.

Taken van de Projectgroep

De projectgroep zal zich bezighouden met bouwcoördinatie en financiering (fondsenwerving). Tijdens de bouwfase komt daar ook de coördinatie van mankracht bij. Taken kunnen worden verdeeld over meerdere personen en teams, zodat iedereen zijn expertise kan inzetten.

Gezocht: Projectleider(s)

We zijn op zoek naar een ervaren projectleider met ervaring in teamaansturing en bouwprojecten. Andere functies vereisen bijvoorbeeld ervaring met financiën, brieven schrijven, planning, en meer.

Doe Mee! Meld je aan.

Wil je een bijdrage leveren? Meld je dan nu aan bij mij of Peter Boonstra. We zijn ervan overtuigd dat de invulling van de projectgroep cruciaal is voor een succesvolle bouwperiode. We hopen in januari de eerste vergadering te kunnen plannen.

Verenigingsbestuur Versterken

Naast leden voor de projectgroep zoeken we versterking voor het verenigingsbestuur. Statutair zijn dit 3-jarige zetels, denk aan een penningmeester en secretaris. Ook voor een rol dichter bij het ondersteunen van het leidingteam kan je met Peter Boonstra overleggen.

Nu Aanmelden

Lijkt het je mooi om een bijdrage te leveren? Meld je interesse dan nu aan bij mij of Peter Boonstra. Zowel het stichtings- als verenigingsbestuur zijn van mening dat zowel de invulling van de projectgroep als het versterken van het verenigingsbestuur cruciaal zijn voor een succesvolle bouwperiode.

Met vriendelijke groet,

Gerard Nienaber (secretaris stichting) - Gerard.Nienaber@nicolaasgroep.nl

Peter Boonstra (voorzitter vereniging) - Peter@nicolaasgroep.nl

Aanmelden