Vereist
Vereist
Vereist

Ons bestuur:

De leden van het bestuur worden gekozen in de Groepsraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders met aspirant-jeugdleden of wanneer ouders vragen hebben die ze niet direct bij de speltakleiding kwijt kunnen. Het bestuur vormt tevens de schakel tussen de Groepsraad en Scouting Regio Groningen en admiraliteit Berend Botje, waar Nicolaasgroep onderdeel van uitmaakt.

Als je ambitie hebt om een bepaalde functie binnen het  bestuur te vervullen kun je dit bij het bestuur kenbaar maken, bij voorkeur aan het begin van het seizoen waarin een functie vrijvalt en voorafgaand aan de groepsraad.

Het bestuur van de Nicolaasgroep bestaat idealiter uit de volgende leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, een groepsbegeleider en twee algemeen bestuursleden.

  • Voorzitter Peter Boonstra

Wij zijn bereikbaar middels het volgende mailadres: voorzitternicolaasgroep@gmail.com Of het formulier op deze pagina

VOORZITTER

De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van de Groepsraad en de bestuursvergaderingen, bewaakt de samenhang en continuïteit van het beleid en onderhoudt de externe contacten van de groep met overheden, de regio en de landelijke organisatie Scouting Nederland.

SECRETARIS

De secretaris is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de groep (waaronder de ledenadministratie in Scouts Online), de externe en de interne communicatie.

PENNINGMEESTER

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de groep en het opstellen van het financieel jaarverslag. 

GROEPSBEGELEIDER

De groepsbegeleider heeft als taak het begeleiden van individuele leiding en speltakteams. Hieronder valt het werven, selecteren en introduceren van nieuwe leiding, het stimuleren van de leidinggevende bekwaamheid en het bemiddelen bij conflicten binnen de groep. Hij probeert ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en de kwaliteit van het Scoutingspel te bevorderen.

ALGEMEEN BESTUURSLID

Een algemeen bestuurslid heeft geen vast omschreven takenpakket maar kan diverse onderwerpen op zich nemen.

VERTEGENWOORDIGER STICHTING

De vertegenwoordiger stichting zit in de beheer stichting welke voor de materialen en het gebouw zorgt. Hij is tijdens de vergaderingen het vaste aanspreekpunt namens de stichting voor het groepsbestuur.

Aanmelden